Chi – Tùng | Love is Home

Gặp nhau có lẽ là duyên…
Ở bên nhau chính là sự lựa chọn…
Chỉ cần mình yêu nhau thôi, mọi chuyện sẽ cùng nhau vượt qua, bên nhau đến cùng…