DIỆU ANH – DŨNG| Nhiều năm về sau…

Cuộc đời này rất dài, ở bên ai thật sự rất quan trọng.

Hãy yêu một người khiến bạn cười, bởi vì thế giới này, người hẹn bạn ăn cơm rất nhiều, nhưng người vì bạn nấu cơm rất ít. Người khiến bạn rơi lệ rất nhiều, nhưng người vì bạn lau lệ rất ít. Người nói yêu bạn rất nhiều, nhưng người luôn luôn yêu bạn rất ít.

Tình yêu, không phải sự kích động trong nháy mắt, mà là lúc đôi bên đều chẳng còn trẻ, anh ấy vẫn cưng chiều bạn như một đứa trẻ.

Nhiều năm về sau, anh đang nháo, bạn đang cười, đây mới là dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu.