THÀNH – ĐÀO | I’m always by your side

Chúng ta có thể không có gì, nhưng chúng ta có nhau, chúng ta còn có tuổi thanh xuân để phung phí. Và điều quan trọng nhất là, giữa cuộc đời này em còn có anh dìu bước, còn anh có em sánh vai, thế là đủ.