MÂY – PAOLO | Mình có hẹn với Hà Nội chiều nay…


Điều khiến anh trở về Hà Nội là gì?

Vì nơi đó có em.

Tại em nói muốn ở Hà Nội nên anh sẽ về cùng em đấy thôi….