STEPHAN THÀNH – THẢO HUYỀN | Bởi vì ta có nhau

Tuổi trẻ này, điều hạnh phúc nhất là có người ở bên, chịu cùng mình làm cả những thứ chẳng giống ai, cùng mình có những tháng ngày vô định nhưng đầy nhiệt huyết. Chúng ta cứ làm tất cả những gì mình muốn, cứ yêu đương hết lòng, cũng chẳng cần phải cố trở nên giống ai.

Bởi vì ta có nhau và hiểu nhau, vậy là đủ